OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02 in 103/2007) ter v skladu z 11. členom akta o ustanovitvi Inkubator Savinjske regije d.o.o., Mariborska cesta 7, 3000 Celje

objavlja prosto delovno mesto:

DIREKTORJA v Inkubatorju Savinjske regije d.o.o. (za 5 letni mandat: 1.3.2024-28.2.2029)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:

  • da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
  • da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem/druga stopnja/,
  • da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let ustreznih vodstvenih izkušenj,
  • da pozna delo in področja delovanja družbe.

Prijava mora vsebovati:

  • dokazilo o izobrazbi
  • dokazilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih
  • potrdilo o nekaznovanju ( v skladu z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1)
  • program dela in vizijo nadaljnjega razvoja družbe

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Direktor/direktorica bo imenovan za 5 let in je po končanem mandatu lahko ponovno imenovan/a.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na prosto delovno mesto »DIREKTOR«, na naslov: Inkubator Savinjske regije d.o.o., Mariborska cesta 7, 3000 Celje in sicer v roku 14 dni po objavi.

Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

Številka: 01-2023/SL-dir

Datum: 20.11.2023

Nadzorni svet družbe

Inkubator Savinjske regije d.o.o