Navdušite otroke za svet financ in podjetništva

Brez dvoma si sveta brez podjetništva ne znamo predstavljati. Brez podjetništva ne bi bilo inovacij; brez iznajdljivih poslovnih idej, ki bi lahko revolucionirale družbo, ustvarile delovna mesta in spodbudile naše gospodarstvo. Na srečo podjetniki niso izumirajoča vrsta. Obstaja nova generacija, ki je pripravljena prevzeti svetovne probleme in jih rešiti. Glede na poročilo o mladinskem gospodarstvu jih 26 % načrtuje, da bodo v prihodnosti sami sebi šefi – in vsak peti (21 %) pravi, da je to prednostna naloga za njihovo prihodnjo kariero. Še več, ta želja se začne že pri sedmih letih.

Kot starš si zagotovo želite, da bo vaš otrok izpolnjen, uspešen in da mu bo življenje olajšano. Vaša želja pa ni omejena na materialne dobrine, kot so najnovejša oblačila, igrače in druge stvari, ki si jih morda zaželi. Predvsem si želite, da bo vaš otrok vedno varno zaščiten. Želite mu postaviti trdne temelje, na katerih bo lahko gradil in se razvijal v življenju.

Eden od temeljev, ki jih starši želijo postaviti že v zgodnjem otroštvu, je finančna pismenost, ali preprosto rečeno – sposobnost obvladovanja denarja. V šolah se ta pomembna veščina ne nauči. Tam se otroci naučijo računati, medtem ko je naloga staršev, da jih naučijo ceniti denar, zaslužiti, varčevati in pametno trošiti. Tega znanja ne more zagotoviti nihče drug. Podobno kot pri mnogih drugih veščinah se otroci učijo finančnih spretnosti s posnemanjem in opazovanjem. Zato je ključnega pomena, da starši predstavljajo dober vzor, ko gre za ravnanje z denarjem. Nato pridejo prve izkušnje otrok z denarjem, od odpiranja šparovčka in prejemanja prve žepnine do njihovih prvih ‘zaposlitev’, kjer prejmejo ‘plačilo’ za opravljeno delo. Kasneje jih učimo o pomenu varčevanja, da si lahko privoščijo želeno igračo, kolo in sčasoma, ob prehodu v odraslost, pomagajo pri nakupu avtomobila ali stanovanja.

Čeprav so to osnove, o katerih pogosto slišimo in beremo, ali je res dovolj? Ali bodo te spretnosti res zagotovile otrokov uspeh in finančno varno prihodnost?

Če ste kot starši že postavili trdne temelje, bo vaš otrok do najstniških let že razumel osnove finančnega sveta in morda tudi nekaj malega o investiranju. Vendar, da bo resnično sposoben načrtovati svojo varno in uspešno prihodnost, bo koristno, da se nauči več o podjetništvu.

Ker so otroci kot gobe, ki vsrkavajo vse, kar se dogaja v njihovi okolici, se bodo načela podjetniškega razmišljanja najlažje naučili preko vzora. Če sami niste ustanovili podjetja in v svoji družini nimate koga, ki bi lahko delil takšno znanje, ga poiščite v vašem socialnem krogu. Morda je to nekdo iz vaše otroške prijateljske mreže ali pa iz vaše skupnosti. Najstnik bo navadno bolj pripravljen prisluhniti nasvetom, če prihajajo od zunanjega vira in ne od staršev.

Kaj natanko pomeni podjetniško razmišljanje?

Podjetniško razmišljanje obsega spretnosti, ki omogočajo prepoznavanje priložnosti ter odkrivanje optimalnih načinov in trenutkov za njihovo izkoriščanje. Včasih jih lahko preprosto opišemo kot sposobnost iskanja rešitev, ki so usklajene s trenutnimi izzivi. Te spretnosti se lahko razvijejo ali izboljšajo, čeprav so lahko delno prisotne že ob rojstvu. Gre bolj za duševno stanje, ki nam odpira oči za nove možnosti učenja ter zagotavlja pogum da te priložnosti izkoristimo.

Majhni otroci so izjemno ustvarjalni. Njihova domišljija je neomejena kar je dobra podlaga za naprej. Saj se še verjetno spomnite, kako smo prodajali školjke s plaže v bližnjem kampu? Otroci se skozi igro lahko naučijo številnih veščin. Poleti jim omogočite, da postavijo stojnico z osvežilnimi napitki za sosede ali skupaj organizirajte dvoriščno prodajo nepotrebnih stvari. To jim bo pomagalo osvojiti osnove načrtovanja, varčevanja, porabe in investiranja.

Otroci se lahko naučijo tudi osnov trženja, kar jim bo koristilo v različnih vidikih življenja. Spodbudite jih, da postanejo bolj pozorni na svet okoli sebe. Z oglasi so bombardirani praktično od rojstva, zato bo to pripomoglo k razvoju kritičnega razmišljanja. Ko se bodo kasneje odločili za svojo podjetniško pot, pa bodo že imeli nekaj znanja o ključnem vidiku promocije.

Obstaja še ena izjemno pomembna lekcija, ki jo morate posredovati svojemu otroku: neuspeh ni nekaj slabega. Kljub temu, da se v šolah pogosto učijo drugače, morate razložiti, da je neuspeh del procesa učenja. Na področju podjetništva lahko neuspeh celo prinese dragocene izkušnje. Iz napak se učimo in rastemo. Če boste svojim otrokom dovolili, da občutijo neuspeh, jih spodbujate k iskanju novih načinov za doseganje ciljev ter k učenju iz napak. S tem boste vzgojili samozavestne otroke, ki bodo znali premagovati težave. Ko se otrokom ne posreči, jih ne kaznujte, temveč z njimi razpravljajte o razlogih za neuspeh in kako se jim izogniti v prihodnosti. Poskušajte iz vsake neuspešne situacije izluščiti ‘učno lekcijo’ in spodbujajte otroke, da nikoli ne obupajo.

Danes za uspeh v večini poklicev ni dovolj le pridnost in prilagodljivost, ampak je potrebno tudi razumevanje podjetniških konceptov in pristopa. Dobro razumevanje financ, poznavanje investiranja ter sposobnost samozavesti tudi po neuspehu, so ključni dejavniki, ki bodo otroku pomagali pri uresničevanju njegovih ciljev in želja v življenju.

Otroci se ob učenju podjetništva naučijo številnih pomembnih spretnosti, ki so ključne za uspešno delovanje v poslovnem svetu. Uspešni podjetniki delijo določene osnovne lastnosti, kot so velike ideje, ambiciozni cilji in sposobnost razmišljanja izven ustaljenih okvirov. Ključne veščine, ki jih zahteva podjetništvo, vključujejo finančno pismenost, reševanje problemov, kritično razmišljanje, veščine vodenja ljudi ter učinkovito upravljanje časa.

Učenje otrok o financah in odgovornem ravnanju z denarjem, ne glede na njihovo starost ali stopnjo razvoja, zahteva od staršev čas in pozornost. To nalogo ni vedno enostavno opraviti, a investiranje truda in časa v finančno vzgojo otrok se dolgoročno izkaže kot izjemno koristno.

Pripravila: Iva Ana Virant

Datum objave: 19.10.2023

JR za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 – prvi sklop: JR Podjetniško podporno okolje v Savinjski regiji 2023 je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.