Objava razpisa za spodbujanje gospodarstva

V Uradnem listu je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2021 za mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP).

Dokumentacija je dostopna na: https://moc.celje.si/javna-narocila

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 27. 9. 2021 do 12. ure

NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo, kot uresničevanje nalog občine z namenom omogočanja pogojev za gospodarski razvoj občine z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:


• Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
• Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
• Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
• Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
• Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
• Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture

Arhiv dogodkov