Intelektualna lastnina – zakaj in kako jo zaščititi?

Imate inovacijo pa ne veste ali bi jo zaščitili, na kakšen način in katera zaščita intelektualne lastnine je primerna za vašo inovacijo? Če se vam porajajo podobna vprašanja se nam pridružite na delavnici v sredo 5. decembra 2018 ob 15.00 uri.

K nam prihaja strokovnjakinja s področja intelektualne lastnine – Tina Osojnik. V sredo 5. decembra pripravljamo delavnico prav tako na temo intelektualne lastnine – bolj namenjeno podjetjem. Obdelali bomo teme zakaj se ukvarjati z intelektualno lastnino in zaščito znanja. Kako vzpostaviti pravni sistem v podjetju – kaj se zgodi če tega ni. Pogledali si bomo primere dobre in slabe prakse.
Kraj in čas izvedbe dogodka: Inkubator Savinjske regije, Celje 5.12.2018 ob 15.00 uri

Na dogodek se predhodno prijavite: info@inkubatorsr.si

Dogodek je BREZPLAČEN! Število mest je omejeno – prijave so obvezne in morajo biti potrjene.

Aktivnosti Inkubatorja Savinjske regije d.o.o. v okviru operacije SIO-ISR:2018-2019 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

 

Arhiv dogodkov