Pregled najavljenih javnih razpisov za leto 2019 in pogoste napake pri prijavljanju

Na delavnici bodo predstavljene možnosti pridobitve povratnih sredstev pod ugodnimi pogoji in nepovratnih sredstev glede na najavljene razpise v 2019. Pregled bo obsegal najavljene nacionalne razpise in kratek pregled javnih razpisov Evropske unije. Podan bo tudi pregled pogostih napak pri prijavah na razpise in posebnosti po posameznih programih financiranja.

Delavnico bo vodila: Alenka Vodončnik

Kraj in čas izvedbe dogodka: Inkubator Savinjske regije, Celje 5.12.2018 ob 10.00 uri

Na dogodek se predhodno prijavite: info@inkubatorsr.si

Dogodek je BREZPLAČEN! Število mest je omejeno – prijave so obvezne in morajo biti potrjene.

Aktivnosti Inkubatorja Savinjske regije d.o.o. v okviru operacije SIO-ISR:2018-2019 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.