Delavnica: Prijava na razpis P2 – priprava vloge za prijavo (Slovenski podjetniški sklad)

Lokacija: Gregorčičeva ulica 6, Celje

Termin: 17. 4. 2018 ob 15.30

V torek, 17. 4. 2018, ob 15.30, bo v prostorih Inkubatorja Savinjske regije potekala delavnica na temo priprave vloge za prijavo na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada, s poudarkom na konkretnih nasvetih in nadgradnji vlog podjetij.

Na delavnici bomo predstavili vse ključne poudarke razpisa za pripravo vloge na razpis P2, podali konkretne nasvete glede priprave kakovostne prijave, ki zasleduje ocenjevalne kriterije.

Število mest je omejeno, zato svojo udeležbo čim prej potrdite na info@inkubatorsr.si

SIO 2018-19
Naložbo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno