Predstavitev programa Horizont 2020, 25.9.2017 ob 10h

HORIZONT 2020/ OBZORJE 2020 je okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki se izvaja v obdobju 2014-2020 in je nadomestil 7. okvirni program (FP7). Je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.


Program se je začel izvajati leta 2014 in se bo zaključil do konca leta 2020. Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi.

Skupna vrednost finančnih sredstev, ki so namenjena aktivnostim programa znašajo preko 80 milijard EUR.

Obzorje 2020 je nova paradigma okvirnih programov in združuje vse okvirne programe s področja raziskav in tehnološkega razvoja, inovacijskih aktivnosti programa za konkurenčnost in inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) in aktivnosti, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT).


PROGRAM DELAVNICE:
10.00 – 13.00

Predstavitev in splošne informacije programa Horizont 2020
Aktivnosti programa Obzorje 2020 (krepitev odličnost znanosti in raziskav EU, krepitev vodilne vloge industrije na področju raziskav in inovacij in ključni družbeni izzivi- reševanju družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.
Predstavitev tematskih sklopov in delovnih programov
Pravni in finančni dokumenti ter druga gradiva
Ključne spletne povezave in javni razpisi okvirnega programa
VPRAŠANJA


Prijave na BREZPLAČNO delavnico na: info@inkubatorsr.si