Anketa Družbeni učinki

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja pripravlja »Model za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij«. (https://www.podjetniski-portal.si/…/anketa_o_druzbenih…)

Model bo socialnim podjetjem omogočal samooceno družbenih učinkov za namene poročanja.

Za začetek so raziskovalci pripravili kratko spletno anketo, s katero želijo:

– identificirati naravo in oblike družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja in

– preveriti, kakšne so sposobnosti socialnih podjetij za implementacijo merjenja družbenih učinkov.

Anketa traja približno 10 minut, najdete jo na spodnji povezavi: https://www.1ka.si//druzbeniucinki

Arhiv dogodkov