JAVNO POVABILO PODJETJEM ZA PRIJAVO ZA EKSPERTNO SVETOVANJE

 

Celje, 29.10.2018

Inkubator Savinjske regije, d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje, objavlja na svoji spletni strani

JAVNO POVABILO PODJETJEM ZA PRIJAVO ZA EKSPERTNO SVETOVANJE

Predmet povabila

Predmet javnega povabila je izbor podjetij za vključitev za ekspertno svetovanje Inkubatorja Savinjske regije. Namen ekspertnega svetovanja je izbranim podjetjem omogočiti izbor eksperta iz baze ekspertov Inkubatorja Savinjske regije, ki jim bo svetoval za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij.

Podjetju bo na voljo ekspert, ki se nahaja v bazi ekspertov Inkubatorja Savinjske regije. Ekspert se lahko vključi v bazo na podlagi »Javnega povabila za vpis v bazo ekspertov Inkubatorja Savinjske regije«, ki je objavljen na spletni strani inkubatorja www.inkubatorsr.si v kolikor izpolnjuje vse pogoje vpisa.

Ekspertno svetovanje se izvaja v individualni obliki. V primeru, da so potrebna specialna znanja na posameznih področjih, je možno k sodelovanju povabiti ustrezno usposobljene strokovnjake.

Pogoji prijave

Podjetje bo za ekspertno svetovanje z Inkubatorjem Savinjske regije podpisalo pogodbo, s katero se bo zavezalo, da bo opravilo dolžnosti, ki bodo predhodno dogovorjene in usklajene med podjetjem in Inkubatorjem Savinjske regije.

  Ekspertno svetovanje

Ekspertno svetovanje bo praviloma potekalo na lokaciji Inkubatorja Savinjske regije. Inkubator Savinjske regije bo skrbel za koordinacijo med podjetji  ter eksperti.

Obseg ekspertnega svetovanja

Ekspertno svetovanje podjetjem ponuja:

 • prenos specifičnih izkušenj,
 • prenos znanja,
 • prenos socialnih povezav,
 • pomoč pri pripravi analize s specifičnega področja,
 • pomoč pri pripravi strategije,

kar bo podjetju v podporo pri odpravi ovir s specifičnega strokovnega področja.

Ekspertno svetovanje je razdeljeno na več specifičnih področij:

 1. Razvoj produkta
 2. Organizacija procesov
 3. Validacija, poslovni modeli
 4. Promocija, trženje in marketing
 5. Pravno področje
 6. Davčno, finančno področje
 7. Internacionalizacija podjetij
 8. Kadrovsko področje
 9. IKT
 10. Drugo__________________________________________________

Podjetje lahko pri prijavi doda novo področje pod točko 10, ki zgoraj ni opredeljeno in je povezano z razvojem, rastjo in potrebami podjetij.

To javno povabilo je veljavno do 31. decembra 2019, oz. do preklica.

Prijava

Prijavitelj (podjetje) lahko odda prijavo:

 • v fizični obliki bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko na naslov: Inkubator Savinjske regije, Gregorčičeva 6, 3000 Celje ali
 • v elektronski obliki na e-mail: info@inkubatrsr.si

Prijava mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA ZA EKSPERTNO SVETOVANJE, ki ga bodo podjetja prejela po oddanem zanimanju za prijavo na info@inkubatorsr.si. Prispele prijave bo pregledala in obravnavala komisija in sprejela odločitev katera podjetja so primerna, da se vključijo v ekspertno svetovanje.

Za prijavni obrazec pišite na elektronski naslov: info@inkubatorsr.si.

Dodatne informacije

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 662 266 (Saša Lavrič) ali na elektronskem naslovu sasa@inkubatorsr.si.

Saša Lavrič, direktorica

 

Aktivnosti Inkubatorja Savinjske regije d.o.o. v okviru operacije SIO-ISR:2018-2019 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

 

 

 

Arhiv dogodkov