JAVNO POVABILO PODJETJEM IN PODJETNIŠKIM EKIPAM ZA PRIJAVO V MENTORSKI PROGRAM

 

 

 

Celje, 29.10.2018

Inkubator Savinjske regije, d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje, objavlja na svoji spletni stran

JAVNO POVABILO PODJETJEM IN PODJETNIŠKIM EKIPAM ZA PRIJAVO V MENTORSKI PROGRAM

Predmet povabila

Predmet javnega povabila je izbor podjetij in podjetniških ekip za vključitev v mentorski program Inkubatorja Savinjske regije. Namen mentorskega programa je izbranim podjetjem oz. podjetniškim ekipam omogočiti mentorja iz baze mentorjev Inkubatorja Savinjske regije, ki jim bo s poglobljenim, dolgoročnim individualnim delom pomagal pri nadaljnjem razvoju podjetja oz. ideje.

Mentorski program za posameznike s podjetniško idejo in podjetniške ekipe je namenjen izbranim podjetniškim idejam glede na njihov potencial in pripravljenost ekipe in ki so se na podlagi povabila prijavila za vključitev v inkubator ter so bila na podlagi presoje inovativne ideje sprejeta v program mentoriranja. Na podlagi presoje in razgovora se bo ocenil obseg mentoriranja, področje ter mentor (zunanji ali zaposleni na inkubatorju), ki bo s podjetjem delal poglobljeno najmanj 3 mesece.

Podjetjem oz. ekipam bodo na voljo notranji in zunanji mentorji, ki pokrivajo različna področja in se nahajajo v bazi mentorjev Inkubatorja Savinjske regije. Mentor se lahko vključi v bazo na podlagi »Javnega povabila za vpis v bazo start-up mentorjev Inkubatorja Savinjske regije«, ki je objavljen na spletni strani inkubatorja www.inkubatorsr.si v kolikor izpolnjuje vse pogoje vpisa.

Aktivnost mentoriranja se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela. Mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetje oz. ekipo z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja.

Pogoji prijave

Podjetje oz. ekipa bo ob vstopu v mentorski program z Inkubatorjem Savinjske regije podpisalo pogodbo, s katero se bo zavezalo, da bo opravilo celoten mentorski program, ki bo predhodno dogovorjen in usklajen med podjetjem oz. ekipo in Inkubatorjem Savinjske regije.

 Mentoriranje

Mentorsko svetovanje bo praviloma potekalo na lokaciji Inkubatorja Savinjske regije. Inkubator Savinjske regije bo skrbel za koordinacijo med podjetji oz. ekipami ter mentorji.

Obseg mentorskega svetovanja

Mentorsko svetovanje zagonskim podjetjem s potencialom rasti zajema:

 • prenos specifičnih izkušenj,
 • prenos znanja,
 • prenos socialnih povezav,
 • pomoč pri pripravi analize s specifičnega področja,
 • pomoč pri pripravi strategije,

kar bo podjetju oz. ekipi v podporo pri hitrejši rasti in uspešnemu nadaljnjemu razvoju podjetja.

Mentorski program je razdeljen na več specifičnih področij:

 1. Razvoj produkta
 2. Organizacija procesov
 3. Validacija, poslovni modeli
 4. Promocija, trženje in marketing
 5. Pravno področje
 6. Davčno, finančno področje
 7. Internacionalizacija podjetij
 8. Kadrovsko področje
 9. IKT
 10. Drugo__________________________________________________

Podjetje oz. podjetniška ekipa lahko pri prijavi doda novo področje pod točko 10, ki zgoraj ni opredeljeno in je povezano z razvojem, rastjo in potrebami podjetij.

Obseg mentoriranja je najmanj 3 mesece na posamezno podjetje oz. ekipo, oz. od 20 do 70 ur letno na posamezno podjetje oz. ekipo.

To javno povabilo je veljavno do 31. decembra 2019, oz. do preklica.

Prijava

Prijavitelj (podjetje oz. podjetniška ekipa) lahko odda prijavo:

 • v fizični obliki bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko na naslov: Inkubator Savinjske regije, Gregorčičeva 6, 3000 Celje ali
 • v elektronski obliki na e-mail: info@inkubatrsr.si

Prijava mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA V MENTORSKI PROGRAM, ki ga bodo podjetje oz. ekipe prejele po oddanem zanimanju za prijavo.

Prispele prijave bo pregledala in obravnavala komisija in sprejela odločitev katera podjetja so primerna, da se vključijo v obravnavani mentorski program.

Za prijavni obrazec pišite na elektronski naslov: info@inkubatorsr.si.

Dodatne informacije

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 662 266 (Saša Lavrič) ali na elektronskem naslovu sasa@inkubatorsr.si.

Saša Lavrič, direktorica

 

Aktivnosti Inkubatorja Savinjske regije d.o.o. v okviru operacije SIO-ISR:2018-2019 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Arhiv dogodkov