Blockchain tehnologija – paradni konj sprememb družbenih vrednot (8.11. ob 16h)

Image may contain: text

PRVI DEL: predava David Krmpotič

Predavanje je namenjeno osnovam delovanja blockchain tehnologiji. Enako predavanje je bilo predstavljeno že nekajkrat v preteklih letih, osnova se ni spremenila, le svet je v splošnem še bolj sprejel tak način digitalizacije. Še enkrat bomo predstavili osnovne koncepte in se le kratko dotaknili razlogov za rast vrednosti nekaterih digitalnih žetonov.
Zadnji del predavanja bo razkril še nekatere druge možne načine doseganja konsenza v omrežjih razen blockchain podatkovne strukture.
https://www.linkedin.com/in/davidkrmpotic/
http://davidkrmpotic.com/resume

DRUGI DEL: predava Damjan Marić

Blockchain tehnologija kot paradni konj renesanse družbenih vrednot.
V svetu, kjer vedno večje število ljudi izgublja zaupanje v delovanje vlad in podjetij, predvsem v bančnem sektorju, je transparentnost ključnega pomena. Tehnologije, kot so blockchain ter IPFS, rahljajo strukture moči vzpostavljene v tretji industrijski revoluciji in tlakujejo pot novim oblikam družbenih ureditev, kjer je odgovornost na prvem mestu. Priča smo novi renesansi v načinu izmenjevanja vrednosti in vrednot. Spremembe, ki jih omogočajo omenjeni sistemi, vračajo moč v roke posameznikov in subtilno restrukturirajo širše družbeno okolje ob tem pa vključujejo tudi tiste, ki so jih ustanove prejšnjih vekov izključevale.
V predavanju bodo orisane implikacije, ki so vidne že danes in tudi tiste, katerim bomo priča v bližnji prihodnosti.

Damjan Marić: navdušenec na tehnologijo veriženja blokov, biopsiholog, opazovalec družbenih sprememb, glasnik širjenja globalne zavesti z namenom izboljšanja človeške izkušnje.

 

VSTOP PROST!

Prijave na: info@inkubatorsr.si

 

 

SIO-ISR-2016-17
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Arhiv dogodkov