MENTORSKI PROGRAM ZA ZAGONSKA PODJETJA 2017

Inkubator Savinjske regije, d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje, objavlja na svoji spletni strani

JAVNI POZIV ZA PRIJAVO V MENTORSKI PROGRAM »PRIPRAVA PODJETJA NA RAST IN PRESTOP V INOVATIVNO PODJETNIŠTVO«

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva  je izbor podjetij za vključitev v mentorski program za zagonska podjetja »PRIPRAVA PODJETJA NA RAST IN PRESTOP V INOVATIVNO PODJETNIŠTVO«.

Namen mentorskega programa je izbranim podjetjem omogočiti izbor mentorja iz baze mentorjev Inkubatorja Savinjske regije, ki jim bo pomagal  pri nadaljnjem razvoju podjetja.

Podjetja bodo lahko izbrala enega ali več mentorjev, ki pokrivajo različna področja in se nahajajo v bazi mentorjev Inkubatorja Savinjske regije. Mentor se lahko vključi v bazo na podlagi »Javnega povabila za vpis v bazo start:up mentorjev Inkubatorja Savinjske regije«, ki je objavljen na spletni strani inkubatorja www.inkubatorsr.si v kolikor izpolnjuje vse pogoje vpisa.

Pogoji prijave

V program mentorstva se lahko prijavijo podjetja iz Savinjske regije razen podjetij z območja, ki ga pokriva Saša Inkubator, ki že ustvarjajo prihodke na domačem ali tujem trgu.

Podjetje bo ob vstopu v mentorski program z Inkubatorjem Savinjske regije podpisalo pogodbo, s katero se bo zavezalo, da bo opravilo celoten mentorski program, ki bo predhodno dogovorjen in usklajen med podjetjem in Inkubatorjem Savinjske regije ter bo vseboval časovnico, način in število ur mentoriranja.

Za prijavni obrazec pišite na elektronski naslov: info@inkubatorsr.si.

Mentoriranje

Mentoriranje bo praviloma potekalo na lokaciji Inkubatorja Savinjske regije. Inkubator Savinjske regije bo skrbel za koordinacijo med podjetji ter mentorji.

Mentoriranje inovativnega podjetja  za pripravo na rast zajema:

  • prenos specifičnih izkušenj,
  • prenos znanja,
  • prenos socialnih povezav,
  • pomoč pri pripravi analize s specifičnega področja,
  • pomoč pri pripravi strategije.

kar bo podjetju v podporo pri hitrejši rasti in prestopu v inovativno podjetništvo.

Mentorski program je razdeljen na več specifičnih področij:

 • Razvoj produkta, validacija, poslovni model
 • Promocija in trženje
 • Pravo za startup podjetja
 • Kadrovsko svetovanje in delovno pravna zakonodaja
 • Davčno-finančno področje
 • Zaščita intelektualne lastnine
 • Organizacija procesov v podjetju, oblikovanje timov

Obseg mentoriranja je najmanj 10 ur (seštevek ur mentoriranja iz vseh področij) na posamezno podjetje. Maksimalno število ur na podjetje se bo določilo kasneje  v odvisnosti od števila izbranih ekip v mentorski program. Sredstva za celoten program so omejena, s strani Inkubatorja Savinjske regije pa je tudi določena maksimalna urna postavka za uro mentoriranja.

Mentorski program bo potekal od izbora (avgust 2017) do najkasneje 31. decembra 2017.

Oddaja prijave

Prijavitelj lahko odda prijavo:

 • v fizični obliki bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko na naslov: Inkubator Savinjske regije, Gregorčičeva 6, 3000 Celje ali
 • v elektronski oblike na e-mail: info@inkubatrsr.si

Prijava mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA V MENTORSKI PROGRAM »PRIPRAVA PODJETJA NA RAST IN PRESTOP V INOVATIVNO PODJETNIŠTVO«

Rok za oddajo prijave je 14. 8. 2017.

Prijava se bo štela za pravočasno, če bo:

 1. prispela po navadni pošti, na naslov: Inkubator Savinjske regije, Gregorčičeva 6, 3000 Celje, do izteka roka za oddajo vlog ali
 2. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: Inkubator Savinjske regije, Gregorčičeva 6, 3000 Celje, najkasneje na dan roka za oddajo vlog, tj. do 23.59 ure tega dne ali
 3. prejeta na e-mail naslov: info@inkubatrsr.si, najkasneje na dan roka za oddajo vlog, tj. do 23.59 ure.

Prispele vloge bo pregledala in obravnavala komisija in sprejela odločitev katera podjetja so primerna, da se vključijo v obravnavani mentorski program.

Dodatne informacije

Za vsa dodatna informacije ali pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 662 266 (Saša Lavrič) ali na elektronskem naslovu sasa@inkubatorsr.si.

Za prijavni obrazec pišite na elektronski naslov: info@inkubatorsr.si.

Saša Lavrič, direktorica

SIO-ISR-2016-17

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Arhiv dogodkov